0242 845 43 83 0505 853 90 41

869 Öneki Barkod Türk Malı mıdır?

GS1 Sistemine üyelik, ülkelerdeki GS1 üye organizasyonları aracılığıyla yürütülmektedir. Her bir üye organizasyon kendisine tahsis edilmiş ülke önekini kullanarak, bölgesindeki firmaların GS1 Sistemine üyeliğini gerçekleştirmektedir. GS1 Organizasyonu her bir üye organizasyona bir ülke öneki tahsis etmiştir. GS1 üye organizasyonları, sisteme dahil ettikleri firmalara, kendi ülke önekiyle başlayan firma numaraları vermekte, firmalar da bu önekle kendi ürün barkod numaralarını oluşturmaktadır. Bu kapsamda, GS1 Organizasyonu TOBB-GS1 Türkiye'ye 869 önekini tahsis etmiştir ve TOBB-GS1 Türkiye üyelerine 869 öneki ile başlayan firma önekleri vermektedir.

GS1 Uygulama Talimatnamesine göre bir ürün üzerinde yer alan barkod numarası, ürünün menşei hakkında bilgi içermez. Dolayısıyla, 869 ile başlaması o ürünün kesinlikle Türkiye’de üretilmiş olduğunun garantisi değildir. İthalatçı bir firmanın, TOBB-GS1 Türkiye’ye başvurarak almış olduğu 869 ile başlayan firma öneki ile ithal ettiği ürünü numaralandırması GS1 Sistemi açısından bir sakınca taşımamaktadır. Benzer şekilde bir ürünün 869 dışında bir numara ile başlaması da o ürünün kesinlikle Türkiye dışında üretilmiş olduğunun göstergesi değildir. Ürünlere uluslararası barkod numarası verilmesinin temel amacı, ürünün menşeini belirlemek değil, etkin tedarik zinciri yönetimini gerçekleştirmek amacıyla ticari ürünlerin tüm dünyada geçerli ve tekrar etmeyen numaralarla tanımlanmasını sağlamaktır.